Ida & Erlend

Ragg

Når åpne landskap gror igjen av busker og kratt vil mange av plantene som kjennetegner det gamle kulturlandskapet bli presset bort og forsvinne helt. Verdifulle leveområder for mange arter opphører og både planter og dyr vil stå i fare for å forsvinne. Også mange natur- og landskapstyper står i fare for å bli borte. Ragg har flere prosjekter hvor det arbeides med å holde det gamle kulturlandskapet i hevd. Fra Lyngør i øst og til Tvedestrand innerst i Oksefjorden, beiter sauer og geiter kratt og buskas og gjør landskap og kulturminner tilgjengelig for alle som setter pris på vakker natur og gode opplevelser.

Vi er veldig glade og stolte over å få jobbe med disse gutta - for en inspirerende gjeng! Tusen takk, Anders, Tor og Dot.

ragg.no

Ragg_III.jpg
Ragg_logo.jpg
Ragg_logo_II.jpg
Ragg_IV.jpg
Ragg_nett.jpg
Ragg_geit.jpg
Ragg_I.jpg
Ragg_II.jpg
Ragg_VI.jpg
Ragg_fell.jpg
Ragg_Tor.jpg
Ragg_V.jpg