Ida & Erlend

Bygningsvern i Aust-Agder

Kulturminnevernseksjonen i Aust- Agder fylkeskommune har ansvar for å ta vare på verdifulle kulturminner i fylket, og arbeider for å utvikle og tilrettelegge aktiviteter og arenaer som bidrar til å styrke engasjementet for kulturminner og kulturminnevern.

Gamle_hus_forside.jpg
Gamle_hus_foppslagII.jpg
Gamle_hus_foppslagI.jpg
Gamle_hus_bilde.jpg