Ida & Erlend

Pågang næringshage

Pågang næringshage AS har det viktige oppdraget å bidra til vekst og utvikling i vår region. De bistår og veileder bedrifter og prosjekter i kommunene Åmli, Gjerstad, Risør, Tvedestrand og Vegårshei.

Jeg har vært så heldig å få utvikle logo og nettside for dem.

pagang.no

Pagang_logoI.jpg
Pagang_II.jpg
Pagang_nett.jpg
Pagang_logoIII.jpg
Pagang_logoII.jpg
Pagang_I.jpg