Oss på Facebook | post@idaogerlend.no | +47 924 94 049

Statnett-1
Statnett-2
Statnett-3

Dette var en jobb som Camilla, Preben og Ida gjorde på DDB. I Norge er det Statnett som har det overordnede ansvaret for at strømmen kommer fram. Dette var det ikke så mange som var klar over, og kunden hadde et behov for å få kommunisert dette for å bedre omdømmet sitt. Derfor ble løsningen å fortelle på en enkel og humoristisk måte hva Statnett faktisk gjør.