Oss på Facebook | post@idaogerlend.no | +47 924 94 049

Meny-host
Meny-jul
Meny-fisk
Meny-adshel
Meny-sommer
Grillbrosjyre-forside
Grillbrosjyre-oppslag-I
Grillbrosjyre-oppslag-II

Da Ida jobbet i Ernö, jobbet hun i hovedsak med Meny. Hun har vært med på flere butikkampanjer – alt fra høst, jul, fersk fisk til sommer og grillmat. Her er et utvalg av jobbene som ble produsert på løpende bånd gjennom året. For Meny var det viktig å få vist mangfoldet i utvalget, og få gitt et inntrykk av kvaliteten på ferskvarene.